Įneškite džiaugsmo į mokymąsi

BŪTINA IŠ NAUJO ĮTRAUKTI MOKINIUS Dėl pastarojo meto mokymosi sutrikimų daug mokinių atitolo nuo mokyklos ir mes turime tai pakeisti sužadindami jų džiaugsmą mokymusi. Į klasę įtraukdami praktinį mokymąsi ir kryptingą žaidimą, galime vėl įtraukti mokinius ir ugdyti jų STEAM bei 21-ojo amžiaus įgūdžius, kad jie pasiruoštų sėkmingai ateities karjerai. MOKYMOSI ŽAIDŽIANT GALIA Mokymasis žaidžiant […]